Perły Mazowsza Wydarzenie
Perły Mazowsza Wydarzenie 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

W tej części wyróżnione zostanie wydarzenie (np. akcje plenerowe, festiwale, konkursy) bądź oferta turystyczna (np. miejsce, usługa, danie itp).

NAGRODY

Sześciu zwycięzców w kategorii „Perła Mazowsza” – wydarzenie, oferta turystyczna roku 2016 – otrzyma pakiet promocyjny o wartości 500 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem „Przeglądu Piaseczyńskiego” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM

  • październik – ogłoszenie konkursu,
  • 5 października godz. 08:00 – 13 listopada godz. 23:59 – zbieranie zgłoszeń,
  • 23 listopada godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 12 luty godz. 23:59 – zakończenie głosowania,
  • 2 marzec – uroczysta gala wręczenia nagród.

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie, najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych oraz najpopularniejszych sportowców/klubów/trenerów.