Perły Mazowsza Sport
Perły Mazowsza Sport 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca – promotora sportu, drużynę, sekcję lub klub Powiatu Piaseczyńskiego. Kto waszym zdaniem powinien otrzymać takie wyróżnienie? Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

NAGRODY

Laureat kategorii „Perła Sportu Powiatu” – sportowiec, klub trener roku 2016 – otrzyma pakiet promocyjny o wartości 1 000 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem „Przeglądu Piaseczyńskiego” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Sześciu laureatów kategorii „Perła Sportu” – sportowiec, klub trener roku 2016 – otrzyma pakiet promocyjny o wartości 500 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem „Przeglądu Piaseczyńskiego” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM

  • październik – ogłoszenie konkursu,
  • 5 października godz. 08:00 – 13 listopada godz. 23:59 – zbieranie zgłoszeń,
  • 23 listopada godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 12 luty godz. 23:59 – zakończenie głosowania,
  • 2 marzec – uroczysta gala wręczenia nagród.

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie, najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych oraz najpopularniejszych sportowców/klubów/trenerów.