Głosowanie poprzez wysłanie SMS pod numer 7255 (2,44 zł brutto/SMS): wiadomość tekstową SMS o treści odpowiadającej numerowi kodu firmy, wydarzenia kulturalnego, oferty turystycznej bądź sportowca, na których chce się oddać głos. Uwaga! Każda firma, wydarzenie kulturalne, oferta turystyczna bądź sportowiec ma przypisany numer, który należy podać w treści SMS.

TREŚCI SMS

KATEGORIA

PERŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FIRMAXX

gdzie XX oznacza numer przedsiębiorstwa od 01 do 18.

KATEGORIA

PERŁA KULTURY

MIEJSCEXX

gdzie XX oznacza numer wydarzenia kulturalnego od 01 do 18.

KATEGORIA

PERŁA SPORTU I TURYSTYKI

SPORTXX

gdzie XX oznacza numer sportowca/oferty turystycznej od 01 do 18.

INFORMACJE

Numery przypisane poszczególnym firmom, wydarzeniom i sportowcom można sprawdzić na:

W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jeden podmiot. Każdy głosujący może wysłać nieograniczoną liczbę SMS. Każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7255 powoduje ponowne pobranie adekwatnej opłaty.

Głosowanie trwa do dnia 22.02.2019 r. do godz. 12:00. Głosy oddane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego wyniku.

Dostawcą usługi SMS Premium jest Allconnect sp. z o.o.

Wysyłając SMS, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i bierzesz udział w przyznawaniu nagród.