Perły Mazowsza Przedsiębiorstwo

PERŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 2016

Wyłoni przedsiębiorstwo, które swoimi wynikami ekonomicznymi oraz swoją aktywną społeczną postawą wyróżnia się w powiecie i zyskuje poparcie mieszkańców powiatu. Wyróżnione zostanie jedno przedsiębiorstwo, które uzyska najwięcej głosów oraz punktów na podstawie przesłanej ankiety.

Perły Mazowsza Przedsiębiorstwo 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

PERŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016

Wyłoni 6 przedsiębiorstw. W każdej gminie zostanie wyłonione przedsiębiorstwo, które swoimi wynikami ekonomicznymi oraz swoją aktywną społeczną postawą wyróżnia się w danej gminie i zyskuje poparcie mieszkańców. Przedsiębiorstwo, które uzyskało najwięcej głosów oraz punktów na podstawie przesłanej ankiety, a jednocześnie nie zostało wytypowane do nagrody głównej.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

Udział w konkursie Perły Mazowsza mogą wziąć podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne. W każdej gminie zostanie wyłonione przedsiębiorstwo, które swoimi wynikami ekonomicznymi oraz aktywną społeczną postawą wyróżnia się na tle innych i zyskuje poparcie mieszkańców. Nagrodę główną otrzyma przedsiębiorstwo, które uzyska najwięcej głosów oraz punktów na podstawie przesłanej ankiety.

NAGRODY

Nagrodą główną w kategorii „Perła przedsiębiorczości powiatu piaseczyńskiego 2016” są pakiet promocyjny o wartości 3 000 zł zgodnie z aktualnym cennikiem od tygodnika „Przegląd Piaseczyński” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem

Sześciu laureatów w kategorii „Perły przedsiębiorczości w gminie” otrzyma pakiet promocyjny o wartości 1 000 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem „Przeglądu Piaseczyńskiego” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM

  • październik – ogłoszenie konkursu,
  • 5 października godz. 08:00 – 13 listopada godz. 23:59 – zbieranie zgłoszeń,
  • 23 listopada godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 12 luty godz. 23:59 – zakończenie głosowania,
  • 2 marzec – uroczysta gala wręczenia nagród.

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie, najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych oraz najpopularniejszych sportowców/klubów/trenerów.