Zebranie Kapituły

W środę 12 grudnia odbyło się drugie spotkanie Kapituły Konkursu Perły Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Piaseczyńskiego oraz zwycięzcy poprzedniej edycji Pereł Mazowsza. Rozpoczęliśmy od podania krótkich statystyk zgłoszeń do I etapu konkursu, a następnie przypomnieliśmy zasady głosowania. Przed rozpoczęciem wyboru kolejnych kandydatów do Pereł Przedsiębiorczości, Kultury, Sportu i…