W środę 12 grudnia odbyło się drugie spotkanie Kapituły Konkursu Perły Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Piaseczyńskiego oraz zwycięzcy poprzedniej edycji Pereł Mazowsza.

Rozpoczęliśmy od podania krótkich statystyk zgłoszeń do I etapu konkursu, a następnie przypomnieliśmy zasady głosowania. Przed rozpoczęciem wyboru kolejnych kandydatów do Pereł Przedsiębiorczości, Kultury, Sportu i Turystyki członkowie Kapituły mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat zgłoszonych podmiotów. Materiały na ich temat otrzymali w formie papierowej, a podczas spotkania pokazano też prezentację z krótkim opisem każdego zgłoszonego. Kandydatów podzielono według gmin i kategorii. Po prezentacji Kapituła przeprowadziła głosowanie na poszczególnych Kandydatów. O wynikach poinformowano Kapitułę mailowo. W głosowaniu wzięło udział 14 członków Kapituły.

Na koniec spotkania organizator poinformował o zasadach, jakie obowiązują przy wyłanianiu kandydatów do tytułów Pereł Gmin w II etapie.

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KAPITUŁY (.PDF)

REGULAMIN KONKURSU
(dostępny w stopce każdej strony)