Perły Mazowsza Wydarzenie 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

PERŁA KULTURY

W każdej z gmin, które współorganizują konkurs, zostaną wyłonione po 3 nominacje w danej kategorii. Nominacje otrzymają wydarzenia kulturalne, które otrzymają najwięcej głosów i punktów na podstawie przesłanej ankiety. Drugim etapem konkursu będzie głosowanie mieszkańców. Spośród nominowanych, na podstawie ilości głosów mieszkańców zostanie wyłoniona Perła Kultury Gminy. W kolejnym etapie specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli kultury gmin współorganizujących Konkurs wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów Perłę Powiatu. Główna nagroda – Perły Mazowsza przyznana zostanie perle Powiatu która uzyskała najwięcej głosów mieszańców. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na finałowej Gali, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

W tej części wyróżnione zostanie wydarzenie kulturalne (np. akcje plenerowe, festiwale, konkursy).

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ?

Zgłosić może każdy. Możesz zgłosić wydarzenie kulturalne, piknik, imprezę plenerową, festyny, konkursy i uważasz, że to wydarzenie zasługuje na specjalne wyróżnienie.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Poprzez wypełnienie formularza na stronie www.perlymazowsza.pl lub wypełnienie formularza papierowego i wysłanie go na adres ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno lub skanem na adres .

HARMONOGRAM

  • 01 grudnia 2023 r. – ogłoszenie konkursu, przyjmowanie zgłoszeń
  • 31 grudnia 2023 r. godz. 23:59 – Zakończenie etapu przyjmowania zgłoszeń,
  • 02 stycznia 2024 – 09 stycznia 2024 – spotkanie Kapituły,
  • 14 stycznia 2024 r. godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 04 luty 2024 r. godz. 12:00 – zakończenie głosowania,
  •  Luty – Marzec 2024 r. – uroczysta gala wręczenia nagród

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najpopularniejszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń kulturalnych lub ofert turystycznych w regionie  oraz najpopularniejszych  sportowców/klubów/trenerów.

JAKIE NAGRODY MOŻNA WYGRAĆ?

– DLA MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą wydarzenie do udziału w konkursie zostaną rozlosowane nagrody – w tym gadżety promocyjne i wiele innych niespodzianek.

– DLA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH

Drugim etapem konkursu jest głosowanie na nominowane wydarzenie – wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

– DLA ZWYCIĘZCÓW

Laureaci w kategorii „Perła Kultury” otrzymają czek wartości 500 zł netto

Perła Kultury 2021 - Gmina na produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli kultury gmin współorganizujących konkurs wyłoni laureatów w kategorii Perłą Kultury Powiatu, która otrzyma w postaci czeku o wartości  2 000 zł

na produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Zwycięzca całego konkursu otrzyma Perłę Kultury Mazowsza w kategorii Kultura oraz czek o wartości 3 000 zł

Perła Kultury Mazowszana produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.