Perły Mazowsza Wydarzenie
Perły Mazowsza Wydarzenie 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

PERŁA KULTURY 2019

W każdej z gmin, które współorganizują konkurs, zostaną wyłonione po 3 nominacje w danej kategorii. Nominacje otrzymają wydarzenia kulturalne/oferty turystyczne, które otrzymają najwięcej głosów i punktów na podstawie przesłanej ankiety. Drugim etapem konkursu będzie głosowanie mieszkańców. Spośród nominowanych, na podstawie ilości głosów mieszkańców i przelicznika zamieszczonego w regulaminie konkursu zostanie wyłoniona Perła Kultury Gminy. W kolejnym etapie specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli kultury gmin współorganizujących Konkurs wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na finałowej Gali, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie (na przełomie lutego/marca 2020 r.).

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

W tej części wyróżnione zostanie wydarzenie kulturalne (np. akcje plenerowe, festiwale, konkursy).

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ?

Zgłosić może każdy. Możesz zgłosić wydarzenie kulturalne, piknik, imprezę plenerową, festyny, konkursy i uważasz, że to wydarzenie zasługuje na specjalne wyróżnienie.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Poprzez wypełnienie formularza na stronie www.perlymazowsza.pl lub wypełnienie formularza papierowego i wysłanie go na adres ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno lub skanem na adres .

JAKIE NAGRODY MOŻNA WYGRAĆ?

– DLA MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą wydarzenie do udziału w konkursie zostaną rozlosowane nagrody – w tym gadżety promocyjne i wiele innych niespodzianek.

– DLA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH

Drugim etapem konkursu jest głosowanie na nominowane wydarzenie – wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

– DLA ZWYCIĘZCÓW

Laureaci w kategorii „Perła Kultury 2019” otrzymają pakiet promocyjny o wartości 500 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem „Przeglądu Piaseczyńskiego” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli kultury gmin współorganizujących konkurs wyłoni laureatów w kategorii PERŁA KULTURY POWIATU, która otrzyma nagrodę główną od „Przeglądu Piaseczyńskiego” i „Przeglądu Regionalnego” w postaci pakietu promocyjnego o wartości  2 000 zł zgodnie z aktualnym cennikiem oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Zwycięzca Perły Mazowsza w kategorii Kultura otrzyma główną od „Przeglądu Piaseczyńskiego” i „Przeglądu Regionalnego” – pakiet promocyjny o wartości 3 000 zł zgodnie z aktualnym cennikiem oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

HARMONOGRAM

  • 23 października 2019 r. – ogłoszenie konkursu,
  • 23 października 2019 r. godz. 08:00 – 8 grudnia 2019 r. godz. 23:59 – zbieranie zgłoszeń,
  • 12 grudnia 2019 r. – spotkanie Kapituły,
  • 18 grudnia 2019 r. godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 21 lutego 2020 r. godz. 12:00 – zakończenie głosowania,
  • luty/marzec 2020 r. – uroczysta gala wręczenia nagród.

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najpopularniejszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń kulturalnych lub ofert turystycznych w regionie  oraz najpopularniejszych  sportowców/klubów/trenerów.