Perły Mazowsza Sport 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

PERŁA SPORTU I TURYSTYKI

W każdej z gmin, które współorganizują konkurs, zostaną wyłonione po 3 nominacje w danej kategorii. Nominacje otrzymają sportowcy, kluby sportowe, trenerzy, którzy otrzymają najwięcej głosów i punktów na podstawie przesłanej ankiety. W kolejnym etapie specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli gmin współorganizujących Konkurs wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów Perłę Powiatu. Główna nagroda – Perły Mazowsza przyznana zostanie perle Powiatu która uzyskała najwięcej głosów mieszańców. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na finałowej Gali, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie.KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

W plebiscycie na najpopularniejszego sportowca bądź ofertę turystyczną mogą wziąć udział promotorzy sportu, kluby lub drużyny sportowe, sekcje sportowe jak i również trenerzy oraz miejsca, dania lokalne, oferty turystyczne.

Kto waszym zdaniem powinien otrzymać takie wyróżnienie? Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ?

Zgłosić może każdy. Możesz zgłosić siebie, klub sportowy, trenera lub sportowca, który według ciebie zasługuje na specjalne wyróżnienie, a także wyjątkowe miejsce, danie, ofertę turystyczną, którą Twoim zdaniem należy wyróżnić.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ?

HARMONOGRAM

  • 01 grudnia 2023 r. – ogłoszenie konkursu, przyjmowanie zgłoszeń
  • 31 grudnia 2023 r. godz. 23:59 – Zakończenie etapu przyjmowania zgłoszeń,
  • 02 stycznia 2024 – 09 stycznia 2024 – spotkanie Kapituły,
  • 14 stycznia 2024 r. godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 04 luty 2024 r. godz. 12:00 – zakończenie głosowania,
  •  Luty – Marzec 2024 r. – uroczysta gala wręczenia nagród

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie, najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych oraz najpopularniejszych sportowców/klubów/trenerów.

JAKIE NAGRODY MOŻNA WYGRAĆ?

– DLA MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą sportowca lub ofertę turystyczną do udziału w konkursie zostaną rozlosowane nagrody – w tym gadżety promocyjne i wiele innych niespodzianek.

– DLA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH

Drugim etapem konkursu jest głosowanie na nominowanych sportowców i oferty turystyczne – wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

– DLA ZWYCIĘZCÓW

Laureaci w kategorii „Perła Sportu” otrzymają czek o wartości 500 zł netto

Perła Gminy w kategorii Sport i Turystykana produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” zgodnie z aktualnym cennikiem.

Specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli gmin współorganizujących konkurs wyłoni laureatów w kategorii „Perła Sportu i Turystyki Powiatu”, którzy otrzymają czek o wartości  2 000 zł

Perła Powiatu w Kategorii Sport i Turystykana produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” zgodnie z aktualnym cennikiem.

Zwycięzca w kategorii SPORT I TURYSTYKA otrzyma nagrodę główną Perłę Mazowsza wraz z czekiem o wartości 3000 zł

Perła Mazowsza w kategorii Sport i Turystykana produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny”  zgodnie z aktualnym cennikiem.