Perły Mazowsza Przedsiębiorstwo 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

PERŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W każdej z gmin współorganizujących Konkurs zostaną wyłonione po 3 nominacje w danej kategorii. Nominacje otrzymają firmy, które otrzymają najwięcej głosów Kapituły Konkursowej i punktów na podstawie przesłanej ankiety. W kolejnym etapie specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli gmin współorganizujących Konkurs wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów Perłę Powiatu. Główna nagroda – Perły Mazowsza przyznana zostanie perle Powiatu która uzyskała najwięcej głosów mieszańców. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na finałowej Gali, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

Udział w konkursie Perły Mazowsza mogą wziąć podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ?

Zgłosić może każdy. Możesz zgłosić swoją firmę, znajomego, firmę, z którą współpracowałeś i uważasz, że zasługuje na wyróżnienie.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Poprzez wypełnienie formularza na stronie www.perlymazowsza.pl lub wypełnienie formularza papierowego i  wysłanie go na adres ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno lub skanem na adres :

HARMONOGRAM

  • 01 grudnia 2023 r. – ogłoszenie konkursu, przyjmowanie zgłoszeń
  • 31 grudnia 2023 r. godz. 23:59 – Zakończenie etapu przyjmowania zgłoszeń,
  • 02 stycznia 2024 – 09 stycznia 2024 – spotkanie Kapituły,
  • 14 stycznia 2024 r. godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 04 luty 2024 r. godz. 12:00 – zakończenie głosowania,
  •  Luty – Marzec 2024 r. – uroczysta gala wręczenia nagród

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najpopularniejszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń kulturalnych lub ofert turystycznych w regionie  oraz najpopularniejszych  sportowców/klubów/trenerów.

JAKIE NAGRODY MOŻNA WYGRAĆ?

– DLA MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą firmę do udziału w konkursie zostaną rozlosowane nagrody – w tym gadżety promocyjne i wiele innych niespodzianek.

– DLA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH

Drugim etapem konkursu jest głosowanie na nominowane firmy – wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

– DLA ZWYCIĘZCÓW

Laureaci w kategorii „Perła Przedsiębiorczości” otrzymają otrzymają czek o wartości 1000 zł netto

na produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” zgodnie z aktualnym cennikiem.

Specjalnie powołana komisja ekspercka złożona z przedstawicieli gmin współorganizujących konkurs wyłoni laureatów w kategorii „Perła Przedsiębiorczości Powiatu”, którzy otrzymają czek o wartości 3 000 zł

na produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” zgodnie z aktualnym cennikiem.

Laureaci Pereł Przedsiębiorczości Powiatu wezmą udział w walce o tytuł „Perły Mazowsza” w kategorii Przedsiębiorczość. Nagrodą główną od „Przeglądu Piaseczyńskiego” i „Przeglądu Regionalnego” jest czek o wartości 5 000 zł

zgodnie z aktualnym cennikiem.