Perły Mazowsza Przedsiębiorstwo
Perły Mazowsza Przedsiębiorstwo 2015

Fot. Archiwum Perły Mazowsza 2015

PERŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W każdej z gmin współorganizujących Konkurs zostaną wyłonione po 3 nominacje w danej kategorii. Nominacje otrzymają firmy, które otrzymają najwięcej głosów Kapituły Konkursowej i punktów na podstawie przesłanej ankiety. Drugim etapem konkursu będzie głosowanie mieszkańców. Spośród nominowanych, na podstawie ilości głosów mieszkańców zostanie wyłoniona Perła Przedsiębiorczości. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na finałowej Gali, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ?

Udział w konkursie Perły Mazowsza mogą wziąć podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ?

Zgłosić może każdy. Możesz zgłosić swoją firmę, znajomego, firmę, z którą współpracowałeś i uważasz, że zasługuje na wyróżnienie.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Poprzez wypełnienie formularza na stronie www.perlymazowsza.pl lub wypełnienie formularza papierowego i  wysłanie go na adres ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno lub skanem na adres :

HARMONOGRAM

  • 30 listopada 2022 r. – ogłoszenie konkursu, przyjmowanie zgłoszeń
  • 31 grudnia 2022 r. godz. 23:59 – Zakończenie etapu przyjmowania zgłoszeń,
  • 02-01-2023 – 12-01-2023 – spotkanie Kapituły,
  • 02 Luty 2023 r. godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
  • 16 marca 2023 r. godz. 12:00 – zakończenie głosowania,
  •  marzec – kwiecień 2023 r. – uroczysta gala wręczenia nagród

CEL AKCJI

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najpopularniejszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń kulturalnych lub ofert turystycznych w regionie  oraz najpopularniejszych  sportowców/klubów/trenerów.

JAKIE NAGRODY MOŻNA WYGRAĆ?

– DLA MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą firmę do udziału w konkursie zostaną rozlosowane nagrody – w tym gadżety promocyjne i wiele innych niespodzianek.

– DLA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH

Drugim etapem konkursu jest głosowanie na nominowane firmy – wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

– DLA ZWYCIĘZCÓW

Laureaci w kategorii „Perła Przedsiębiorczości” otrzymają otrzymają czek o wartości 1000 zł netto

na produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Wśród laureatów zostanie wyłoniona „Perła Przedsiębiorczości Powiatu”, która otrzyma czek o wartości 3 000 zł

na produkty oferowane przez „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Laureaci Pereł Przedsiębiorczości Powiatu wezmą udział w walce o tytuł „Perły Mazowsza” w kategorii Przedsiębiorczość. Nagrodą główną od „Przeglądu Piaseczyńskiego” i „Przeglądu Regionalnego” jest czek o wartości 5 000 zł

oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.