RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO wprowadza nowe prawa dla osób, których dane dotyczą, oraz nakłada na administratora danych dodatkowe obowiązki informacyjne.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Perły Mazowsza. Informacje dotyczą Ciebie jako klienta korzystającego z Produktów Perły Mazowsza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150.

W sprawie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez adres e-mail: .

Perły Mazowsza zawsze podchodził do tematu ochrony danych osobowych z najwyższą starannością. Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie ochrona Twojej prywatności. Bardzo istotne jest dla nas, aby Twoje dane przetwarzane w naszych bazach były zawsze prawidłowe i aktualne.

Z tego względu najwyższą wagę przykładamy do szybkiej i profesjonalnej realizacji zgłaszanych przez naszych klientów reklamacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana:

 1. w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu „Perły Mazowsza“ dla podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji samorządowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu piaseczyńskiego oraz osób prywatnych zamieszkałych na terenie powiatu piaseczyńskiego tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
 2. za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym:

 1. do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie,
 2. do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym:

 1. do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie,
 2. do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz zrealizować:

 • składając wniosek osobiście w Perły Mazowsza
 • przesyłając wniosek pocztą
 • przesyłając wniosek e-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym

Twój wniosek powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz serię i numer dokumentu tożsamości oraz jeśli zapytanie dotyczy firmy numer NIP.

Kopię danych Perły Mazowsza udostępnia bezpłatnie raz.

Informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem udzielamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub na liczbę żądań w razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W takiej sytuacji w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Perły Mazowsza może pobrać rozsądną opłatę z tytułu komunikacji lub podjęcia działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród Konkursu „Perły Mazowsza 2018”,
 2. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
 3. do upływu okresu przedawnienia roszczeń́ przysługujących Administratorowi,
 4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu wzięcia udziału w Konkursie i wręczenia nagrody, jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji promocyjnych drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipiec 2002 Dz. U. 2016 poz. 1030 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.