Zebranie Kapituły 2017 - 3 edycja

Dnia 28 września 2017 r. w Domu Kultury w Piasecznie odbyło się pierwsze zebranie kapituły III edycji Pereł Mazowsza 2017, w skład której zasiedli Przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin Powiatu Piaseczyńskiego oraz laureaci poprzedniej edycji. Na spotkaniu było 15 członków kapituły z 27 uprawnionych do głosowania. Zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.perlymazowsza.pl – głosowanie ważne jest przy obecności min. 7 uprawnionych członków. Podpisana lista obecności dostępna jest na stronie www.perlymazowsza.pl . Na wstępie, kapitule został przedstawiony regulamin III edycji konkursu oraz poproszono o wybór Przewodniczącego, którym jednogłośnie została Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, sekretarzem kapituły został p. Marcin Kiliański – Przedstawiciel LGD Perły Mazowsza. Celem spotkania było ustalenie sposobu wyboru Perły Powiatu Piaseczyńskiego.

Zebranym przedstawiono 4 formy wyboru Perły Powiatu:

  1. Wygrywa ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  2. Wygrywa ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów pomnożony przez wskaźnik dotyczący liczby mieszkańców – proporcjonalnie.
  3. Wygrywa ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów pomnożony przez wskaźnik 1- Piaseczno 2 Konstancin Jeziorna, Lesznowola i Góra Kalwaria; 3 Prażmów Tarczyn.
  4. Głosowanie papierowe – zgodnie ze współczynnikiem mieszkańców, pozostałe trzy formy głosowania 1 głos = 1 punkt.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania przyjęto, iż perły powiatu niezależnie od kategorii będą przyznawane zgodnie z zasadą:

Wygrywa ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów pomnożony przez wskaźnik dotyczący liczby mieszkańców – proporcjonalnie

LISTA OBECNOŚCI (.PDF)
PROTOKÓŁ SPOTKANIA (.PDF)

REGULAMIN KONKURSU
(dostępny w stopce każdej strony)

Kolejnym wnioskiem złożonym przez członków było rozszerzenie  puli przyznawanych wyróżnień o dodatkową nagrodę powiatową – Perłę Kultury Powiatu Piaseczyńskiego. Propozycja została poddana głosowaniu. Za głosowało 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób. (Jedna osoba opuściła zebranie kapituły przed głosowaniem). Regulamin został zaktualizowany o dodatkowe wyróżnienie.