Zebranie Kapituły - Perły Mazowsza 2016

W czwartek 17 listopada odbyło się zebranie Kapituły Konkursu Perły Mazowsza 2016, której celem było wyłonienie nominowanych w kategoriach Perła Przedsiębiorczości, Perła Mazowsza oraz Perła Sportu. W skład Kapituły Konkursu wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu piaseczyńskiego oraz zwycięzcy poprzednich edycji.

Zadanie nie było łatwe – łącznie zebrano ponad 350 zgłoszeń w trzech kategoriach. Kapituła zapoznała się z opisami każdego z przedsiębiorstw, wydarzeń i sportu i wyłoniła finałowe osiemnaście podmiotów z każdej z kategorii.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują za zaangażowanie i pracę Kapituły Konkursu.