Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szukamy Pereł Powiatu Piaseczyńskiego, Grodziskiego i Pruszkowskiego.

Kto waszym zdaniem powinien otrzymać takie wyróżnienie w kategorii Perła Przedsiębiorczości?

  Podaj, w jaki sposób mamy się z Tobą skontaktować w celu wręczenia wygranej (mail, nr telefonu):

  Najciekawsze uzasadnienia zostaną nagrodzone, poniższe zgody są dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymać nagrody – prosimy o zaznaczenie TAK przy każdej z poniższych pozycji.

   

  (wymagane) Akceptuję warunki Regulaminu konkursu „Perły Mazowsza 2022”.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie i wręczenia nagrody, jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu wzięcia udziału w Konkursie i wręczenia nagrody, jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności.

  pełna treść zgody

   

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji promocyjnych drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231415150, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipiec 2002 Dz. U. 2016 poz. 1030 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

  pełna treść zgody

   

  Udowodnij, że jesteś człowiekiem